Yüksekokul Kurulu

Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. Yunus TAŞ
Müdür

Öğr. Gör. İlknur ÇAVUŞOĞLU ZERENGÖK
Müdür Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Ayfer PEKER
SBH Blm. Bşk.

Murat TOKGÖZ
Yüksekokul Sek.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors