Yüksekokul Kurulu

Yüksekokul Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN
Yüksekokul Kurulu Başkanı

Öğr. Gör. İlknur ÇAVUŞOĞLU ZERENGÖK
Yüksekokul Kurulu Üyesi

Murat TOKGÖZ
Raportör

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors