YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AK
Başkan

ayse.ak@kocaeli.edu.tr


0262 303 7842


Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÇEKMECE
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayfer PEKER
Üye

Öğr. Gör. Dr. Levent AYDIN
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN
Üye

rtastan@kocaeli.edu.tr


0262 303 78 57


Yüksekokul Sekreteri Murat TOKGÖZ
Raportör

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors