Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Yunus TAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AK CAN
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayfer PEKER
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Deniz SÜNNETÇİ AKKOYUNLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat TOKGÖZ
Raportör

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors