Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Yunus TAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Naci ÇİNE
Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Gürler AKPINAR
Üye

Öğr. Gör. İlknur ÇAVUŞOĞLU ZERENGÖK
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat TOKGÖZ
Raportör

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors