Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Yunus TAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Gürler AKPINAR
Üye

Doç. Dr. Naci ÇİNE
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayfer PEKER
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat TOKGÖZ
Raportör

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors