Genel Bilgi

Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının Resepsiyon, Hasta kabul, Faturalama, İstatistik, Tıbbi Arşiv, Poliklinik ve Yatan hasta servisi birimlerinde çalışabilecek yetkinlikte: çok iyi bilgisayar eğitimi almış, tıbbi terminolojiye hâkim, tıbbi kayıtları iyi işleyebilen ve tıbbi dokümanları iyi kullanabilen ve güvenle saklayabilen, hastalıkların ve ameliyatların uluslararası kodlama sistemine (ICD-10 CM) göre kodlamasını yapabilen, hastane otomasyonu konusunda gerekli bilgi ve becerilere sahip, gereksinim duyulan bilgilere Internet kanalıyla hızla erişebilen, ofisleri yönetebilen ve iletişim becerilerine sahip, hasta haklarına saygılı mesleki sorumluluğun bilincinde olan Tıbbi sekreterler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisansı

Kazanılan Derece Seviyesi

Önlisans derecesi

Programa Kabul Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrencinin, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda program için öngörülen puanı alarak başarı göstermesi gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Yatay geçiş için başvuran her bir öğrencinin şartları ilgili yönetmelik ve kabul koşulları dikkate alınarak değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.

Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.

Dereceyi Alabilme Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’ndan önlisans derecesini alabilmesi için; a) Toplam 120 AKTS iş yükünü sağlaması, b) Her yılın ( 2 ve 4. yarıyılın ) sonunda 30 takvim günü Yaz Stajı yapması, c) Programdaki tüm dersleri başarmış olması, d) Genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Genel Profili

Sağlık hizmetlerine olan talebin artması, sağlık hizmetinden yararlananlar ve sağlık hizmeti sunucularının beklentilerindeki değişim gibi faktörler sağlık hizmetlerinin sekreterlik işlemlerinin yürütecek meslek grubunu gerektirmiştir. Bu hizmetleri yürütecek yetkinlikteki tıbbi sekreterler, ön lisans düzeyindeki Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programında yetiştirilirler. Tıbbi sekterlik öğrencilerine eğitimleri süresince mesleği ile ilgili bilgi ve beceriler, mesleki etik değerlere bağlılık ve hastalarla iyi iletişim kurma gibi aktarılabilir deneyimler kazandırılır.

Program Anahtar Öğrenim Kazanımları


 • İş organizasyonu yapmak
 • Hastaların muayeneye hazırlık ve kabul işlemlerini yapmak
 • Klinik süreçteki hizmetleri yürütmek
 • Hasta dosyası işlemlerini yapmak
 • Tıbbi ve idari dokümanları hazırlamak
 • İstatistiki dokümanları hazırlamak
 • Mesleki ve bireysel gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek
 • Topluma ve çevreye karşı duyarlı olmak

Ortak Anahtar Öğrenim Kazanımları


 • Bağımsız çalışabilme
 • Birlikte çalışmaya yatkın olabilme
 • Alanında ve insan ilişkilerinde etik olabilme
 • İnsiyatif kullanabilme
 • Yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirebilme
 • Öğrenmeyi öğrenme ve yönetebilme
 • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme
 • Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme

Program Anahtar Öğrenim Kazanımları


Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
1                                 1 BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
2                                  
3                                  
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
1                                 1 BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
2                                 2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1                                 1 YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2                                 2
3                                 3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
1                                 1 YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
2                                 2
3                                 3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1                                 1 YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2                                 2
3                                 3
4                                 4
5                                  
6                                  
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
1                                 1 YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
2                                 2
3                                  
4                                  
5                                  
6                                  
7                                  
 

Ortak Anahtar Öğrenim Kazanımları


Temel Alan Ortak Öğrenim Kazanımları Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
1                                     1 BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
2                                      
3                                      
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
1                                     1 BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
2                                     2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1                                     1 YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2                                     2
3                                     3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
1                                     1 YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
2                                     2
3                                     3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1                                     1 YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2                                     2
3                                     3
4                                     4
5                                      
6                                      
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
1                                     1 YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
2                                     2
3                                      
4                                      
5                                      
6                                      
7                                      

Mezunlar İçin İstihdam Olanakları

Program mezunları kazandıkları yeterlilik doğrultusunda; kamu ve özel sağlık kuruluşlarında (Hastaneler, tıp merkezleri, Aile sağlığı merkezleri gibi) Tıbbi Sekreter, Hasta Danışmanı, Hasta Dosyaları Arşivisti, Yönetici Sekreteri ve ayrıca Muayenehanelerde, Sağlık Sigortası kuruluşlarında sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesinde çalışabilirler.

Sonraki Eğitim Olanakları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı mezunlarının yasal olarak ÖSYM tarafından yapılan Dikey geçiş sınavına (DGS) katılmaları ve yeterli puanı almaları koşuluyla, Sağlık Kurumları Yönetimi ve Sağlık Eğitimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilme hakları bulunmaktadır.

Ders Listesi

T: Teori, L: Laboratuvar, U: Uygulama
Ders adlarını tıklayarak ders ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
2017/2018 Ders Listesi
1. Yarıyıl
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saati
AKTS
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2
YDB103 İngilizce I Zorunlu Ders İngilizce 2 0 0 2 2
ENF105 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu Ders Türkçe 2 0 1 3 3
TDB107 Türk Dili I Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2
OMP101 Anatomi Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 4
TDP121 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 4
TDP123 Tıbbi Dokümantasyon-i Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 4
TDP125 Tıbbi Sekreterlik Teknikleri Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 5
TDP127 Yazışma ve Raporlama Teknikleri Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 4
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30
1. Yarıyıl AKTS Toplamı 30
2. Yarıyıl
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saati
AKTS
AIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2
YDB104 İngilizce II Zorunlu Ders İngilizce 2 0 0 2 2
TDB106 Türk Dili II Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2
OMP102 Davranış Bilimleri Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 3
OMP104 Tıbbi Terminoloji Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 3
TDP122 Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu Ders Türkçe 2 0 1 3 3
TDP124 Biyoistatistik Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3
TDP126 Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 3
TDP128 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2
TDP140 Staj-i Zorunlu Ders Türkçe 0 0 30 30 3
TDP130 Tıbbi Dokümantasyon-ii Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 4
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30
2. Yarıyıl AKTS Toplamı 30
3. Yarıyıl
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saati
AKTS
TDP221 Hastane Bilgi Sistemleri Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 3
TDP223 İleri Tıbbi Terminoloji Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 3
TDP225 On Parmak Yazım Teknikleri-i Zorunlu Ders Türkçe 1 0 1 2 2
TDP227 Tıbbi Sekreterlik Uygulamaları-i Zorunlu Ders Türkçe 0 0 6 6 6
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 14
OMP201 Ekoloji ve Sağlık Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 0 2 4
OMP213 Genetik Farkındalık Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 0 2 4
OMP203 İlk Yardım Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 0 2 4
OMP205 Küresel Enfeksiyon Hastalıkları Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 0 2 4
OMP207 Sağlığa Sanatsal Yaklaşım Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 0 2 4
OMP209 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 0 2 4
OMP211 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 0 2 4
OMP211 Stres Yönetimi Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 0 2 4
OMP215 Toplumsal Sorumluluk Projesi Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 0 2 4
   Üniversite Seçmeli I   Seçmeli Ders Grup I     4
En Az 16 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı 16
3. Yarıyıl AKTS Toplamı 30
4. Yarıyıl
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saati
AKTS
TDP222 On Parmak Yazım Teknikleri-ii Zorunlu Ders Türkçe 1 0 1 2 3
TDP240 Staj-ii Zorunlu Ders Türkçe 0 0 30 30 3
TDP224 Tıbbi Sekreterlik Uygulamaları-ii Zorunlu Ders Türkçe 0 0 8 8 8
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 14
OMP202 Araştırma Yöntemleri Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
OMP204 Güzel Konuşma ve Diksiyon Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
OMP206 Hastalıklar Bilgisi Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
OMP212 Kanser Farkındalığı Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
OMP214 Sağlık Hizmetlerinde İş Güvenliği Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
OMP208 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
OMP210 Sağlık Mevzuatı ve Tıbbi Etik Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
OMP202 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
OMP212 Tıbbi Bilgi ve Belge Yönetimi Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
   Üniversite Seçmeli II   Seçmeli Ders Grup II     4
En Az 16 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı 16
4. Yarıyıl AKTS Toplamı 30
Üniversite Ortak Dersi
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortak Dersi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Dersi

1. Yarıyıl
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saati
AKTS
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2
YDB103 İngilizce I Zorunlu Ders İngilizce 2 0 0 2 2
ENF105 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu Ders Türkçe 2 0 1 3 3
TDB107 Türk Dili I Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2
OMP101 Anatomi Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 4
TDP121 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 4
TDP123 Tıbbi Dokümantasyon-i Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 4
TDP125 Tıbbi Sekreterlik Teknikleri Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 5
TDP127 Yazışma ve Raporlama Teknikleri Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 4
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30
1. Yarıyıl AKTS Toplamı 30

2. Yarıyıl
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saati
AKTS
AIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2
YDB104 İngilizce II Zorunlu Ders İngilizce 2 0 0 2 2
TDB106 Türk Dili II Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2
OMP102 Davranış Bilimleri Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 3
OMP104 Tıbbi Terminoloji Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 3
TDP122 Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu Ders Türkçe 2 0 1 3 3
TDP124 Biyoistatistik Zorunlu Ders Türkçe 3 0 0 3 3
TDP126 Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 3
TDP128 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 2
TDP140 Staj-i Zorunlu Ders Türkçe 0 0 30 30 3
TDP130 Tıbbi Dokümantasyon-ii Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 4
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30
2. Yarıyıl AKTS Toplamı 30

3. Yarıyıl
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saati
AKTS
TDP221 Hastane Bilgi Sistemleri Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 3
TDP223 İleri Tıbbi Terminoloji Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 3
TDP225 On Parmak Yazım Teknikleri-i Zorunlu Ders Türkçe 1 0 1 2 2
TDP227 Tıbbi Sekreterlik Uygulamaları-i Zorunlu Ders Türkçe 0 0 6 6 6
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 14
OMP201 Ekoloji ve Sağlık Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 0 2 4
OMP213 Genetik Farkındalık Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 0 2 4
OMP203 İlk Yardım Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 0 2 4
OMP205 Küresel Enfeksiyon Hastalıkları Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 0 2 4
OMP207 Sağlığa Sanatsal Yaklaşım Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 0 2 4
OMP209 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 0 2 4
OMP211 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 0 2 4
OMP211 Stres Yönetimi Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 0 2 4
OMP215 Toplumsal Sorumluluk Projesi Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 0 2 4
   Üniversite Seçmeli I   Seçmeli Ders Grup I     4
En Az 16 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı 16
3. Yarıyıl AKTS Toplamı 30

4. Yarıyıl
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saati
AKTS
TDP222 On Parmak Yazım Teknikleri-ii Zorunlu Ders Türkçe 1 0 1 2 3
TDP240 Staj-ii Zorunlu Ders Türkçe 0 0 30 30 3
TDP224 Tıbbi Sekreterlik Uygulamaları-ii Zorunlu Ders Türkçe 0 0 8 8 8
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 14
OMP202 Araştırma Yöntemleri Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
OMP204 Güzel Konuşma ve Diksiyon Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
OMP206 Hastalıklar Bilgisi Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
OMP212 Kanser Farkındalığı Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
OMP214 Sağlık Hizmetlerinde İş Güvenliği Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
OMP208 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
OMP210 Sağlık Mevzuatı ve Tıbbi Etik Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
OMP202 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
OMP212 Tıbbi Bilgi ve Belge Yönetimi Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
   Üniversite Seçmeli II   Seçmeli Ders Grup II     4
En Az 16 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı 16
4. Yarıyıl AKTS Toplamı 30

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme "Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği" esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, ders listesi sayfasından derslere tıklayınız.

Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.

Puan Başarı Notu Katsayı Başarı Durumu
90-100 AA 4 Mükemmel
85-89 BA 3.5 Pekiyi
80-84 BB 3 İyi
75-79 CB 2.5 Yeterli
65-74 CC 2 Geçer
58-64 DC 1.5 Koşullu
50-57 DD 1 Koşullu
40-49 FD 0.5 Başarısız
<= 39 FF 0 Başarısız
  D 0 Devamsız
  E 0 Eksik
  N 0 Girmedi
  G 0 Geçer
  K 0 Kalır
  S 0 Süren Çalışma
90-100 AA 4 Mükemmel
85-89 BA 3.5 Pekiyi
80-84 BB 3 İyi
75-79 CB 2.5 Yeterli
65-74 CC 2 Geçer
58-64 DC 1.5 Koşullu
50-57 DD 1 Koşullu
40-49 FD 0.5 Başarısız
<= 39 FF 0 Başarısız
  D 0 Devamsız
  E 0 Eksik
  N 0 Girmedi
  G 0 Geçer
  K 0 Kalır
  S 0 Süren Çalışma

Mezuniyet Koşulları

Programı tamamlayarak önlisans derecesini alabilmek için her yarıyıl ilgili danışmanın yönlendirmesiyle kayıt yaptırılan tüm derslerden ve staj vb. yükümlülüklerden devam koşulunun yerine getirilerek başarılı olunması gerekmektedir. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Öğrenim Şekli

Tam Zamanlı

Program Yöneticisi

Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Rüştü TAŞTAN | Rüştü TAŞTAN

AKTS Bölüm Koordinatörü: Ögr.Gör. Seher ÇİMEN | Seher ÇİMEN