Komisyonlar

KOCAELİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOMİSYONLARI VE ÜYE LİSTESİ

YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU :

BAŞKAN :Öğr. Gör. İlknur Çavuşoğlu Zerengök
ÜYE :Öğr. Gör. Levent Aydın
ÜYE :Öğr. Gör. Binnur Turan
ÜYE :Öğr. Gör. Serap Arsal Yıldırım

DERS MUAFİYET KOMİSYONU :

BAŞKAN : Öğr. Gör. Ümit ATASEVER
ÜYE : Öğr. Gör. Dr. Selda MERT
ÜYE : Öğr. Gör. Dr. Burcu YÜKSEL
ÜYE : Öğr. Gör. İlknur ÇAVUŞOĞLU ZERENGÖK
ÜYE : Öğr.Gör. Binnur TURAN
ÜYE : Öğr. Gör. Seher ÇİMEN

ÇAP KOMİSYONU :

AYP Programı:


Öğr. Gör. Ümit ATASEVER
Öğr. Gör. Serap Arsal Yıldırım
Öğr. Gör. Dr. Levent AYDIN

Podoloji Programı:


Öğr. Gör. Dr. Levent AYDIN
Öğr. Gör. Ümit ATASEVER
Öğr. Gör. Serap Arsal Yıldırım

TLT Prog. (1.Ö./2.Ö.)


Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN
Öğr.Gör.Dr. Burcu Yüksel
Öğr. Gör. İlknur ÇAVUŞOĞLU ZERENGÖK

TDS Prog. (1.Ö./2.Ö.)


Öğr.Gör. Seher ÇİMEN
Öğr.Gör. Binnur TURAN
Öğr. Gör. Dr. Selda MERT

ANP Programı


Öğr. Gör. Dr. Selda MERT
Öğr.Gör. Seher ÇİMEN Öğr.Gör. Binnur TURAN

TGP Programı


Öğr.Gör. Binnur TURAN
Öğr.Gör.Dr. Burcu Yüksel
Öğr.Gör. Seher ÇİMEN

İUT Programı


Öğr. Gör. Mehmet AKSU
Öğr. Gör. Dr. Begüm ÇAPA TAYYARE
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÇEKMECE

BURS KOMİSYONU :

BAŞKAN : Öğr.Gör. Seher ÇİMEN
ÜYE : Öğr.Gör.Dr. Burcu Yüksel
ÜYE : Dr. Öğr. Üyesi Ayer Peker Karatoprak

AF KOMİSYONU :

BAŞKAN : Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN
ÜYE : Öğr. Gör. Dr. Levent AYDIN
ÜYE : Öğr. Gör. Dr. Selda MERT

STAJ KOMİSYONU :

BAŞKAN : Dr. Öğr. Üyesi Ayer Peker Karatoprak
ÜYE : Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN
ÜYE : Öğr. Gör. Serap Arsal Yıldırım

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors