Komisyonlar

KOCAELİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOMİSYONLARI VE ÜYE LİSTESİ

YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU :

BAŞKAN :Öğr. Gör. Ümit ATASEVER
ÜYE :Öğr. Gör. Dr. ( Doç. Dr.) Burcu YÜKSEL
ÜYE :Öğr. Gör. Serap Arsal Yıldırım
ÜYE :Öğr. Gör. Dr. Mehrican YARATANAKUL GÜNGÖR
ÜYE :Öğr. Gör. Mehmet AKSU
ÜYE :Öğr. Gör. Levent Aydın
ÜYE :Öğr. Gör. Dr. Zehra KAŞKA ÜRETEN

DERS MUAFİYET KOMİSYONU :

BAŞKAN : Öğr. Gör. İlknur ÇAVUŞOĞLU ZERENGÖK
ÜYE : Öğr. Gör. Dr. Begüm ÇAPA TAYYARE
ÜYE :Öğr. Gör. Dr. Mehrican YARATANAKUL GÜNGÖR
ÜYE :Öğr. Gör. Dr. Zehra KAŞKA ÜRETEN

ÇAP KOMİSYONU :

BAŞKAN : Öğr. Gör. Ümit ATASEVER

AYP Programı:


Öğr. Gör. Serap ARSAL YILDIRIM
Öğr. Gör. Ümit ATASEVER

ANP Programı


Öğr. Gör. Dr. Mehrican YARATANAKUL GÜNGÖR

TGP Programı


Öğr. Gör. Dr. Zehra KAŞKA ÜRETEN
Öğr. Gör. Ümit ATASEVER

PDP Programı:


Dr. Öğr. Üyesi Ayfer PEKER KARATOPRAK
Öğr. Gör. Dr. Levent AYDIN

İUT Programı


Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÇEKMECE
Öğr. Gör. Dr. Begüm ÇAPA TAYYARE
Öğr. Gör. Mehmet AKSU


TDS Programı


Öğr. Gör. Binnur TURAN
Öğr. Gör. Dr. Zehra KAŞKA ÜRETEN

TLT Programı


Öğr. Gör. İlknur ÇAVUŞOĞLU ZERENGÖK
Öğr. Gör. Dr. ( Doç. Dr.) Burcu YÜKSEL
Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN


BURS VE AF KOMİSYONU :

BAŞKAN : Öğr. Gör. Dr. (Doç. Dr.) Burcu YÜKSEL
ÜYE : Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN
ÜYE : Dr. Öğr. Üyesi Ayfer PEKER KARATOPRAK

STAJ KOMİSYONU :

BAŞKAN : Dr. Öğr. Üyesi Ayfer PEKER KARATOPRAK
ÜYE : Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN
ÜYE : Öğr. Gör. Serap ARSAL YILDIRIM
ÜYE :Öğr. Gör. Dr. Mehrican YARATANAKUL GÜNGÖR
ÜYE :Öğr. Gör. Dr. Zehra KAŞKA ÜRETEN
ÜYE : Öğr. Gör. Ümit ATASEVER
ÜYE : Öğr. Gör. Dr. Begüm ÇAPA TAYYARE

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors