Komisyonlar

KOCAELİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOMİSYONLARI VE ÜYE LİSTESİ

YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU :

BAŞKAN : Öğr. Gör. Dr. Burcu YÜKSEL
ÜYE : Dr. Öğr. Üyesi Ayfer PEKER
ÜYE : Öğr.Gör. Serap ARSAL YILDIRIM
ÜYE : Öğr. Gör. Hande USLU

BURS KOMİSYONU :

BAŞKAN : Öğr.Gör. Selda MERT BOĞA
ÜYE : Öğr.Gör. Serap ARSAL YILDIRIM
ÜYE : Öğr. Gör. Binnur TURAN

AF KOMİSYONU :

BAŞKAN : Öğr. Gör. İlknur ÇAVUŞOĞLU ZERENGÖK
ÜYE : Öğr. Gör. Dr. Burcu YÜKSEL
ÜYE : Öğr.Gör. Selda MERT BOĞA

DERS MUAFİYET KOMİSYONU :

BAŞKAN : Öğr.Gör. Serap ARSAL YILDIRIM
ÜYE : Öğr. Gör. İlknur ÇAVUŞOĞLU ZERENGÖK
ÜYE : Öğr.Gör. Binnur TURAN
ÜYE : Öğr. Gör. Dr. Burcu YÜKSEL
ÜYE : Dr. Öğr. Üyesi Ayfer PEKER
ÜYE : Öğr. Gör. Hande USLU

STAJ KOMİSYONU :

BAŞKAN : Dr.Öğr. Üyesi Ayfer PEKER
ÜYE : Öğr.Gör. Selda MERT BOĞA
ÜYE : Öğr. Gör. Binnur TURAN

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors