Hakkımızda

Genel Bilgiler

Kocaeli’nde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun açılması için Kocaeli Üniversitesi Senatosunun 06.01.2000 tarih ve 2000/1 no’lu toplantısında alınan 4 sıra sayılı kararıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif sunulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.02.2000 tarih 11 sayılı GNK’ un uygundur kararı ile Meslek Yüksekokulumuz resmen kurulmuştur. Devamında, Meslek Yüksekokul ders planları ve eğitim-öğretim program izlenceleri kurucu Müdürümüz Öğr. Gör. (merhum) Ertuğrul MORAL ve çalışma arkadaşları tarafından 6-8 aylık bir çalışma sonucunda tamamlanmıştır. Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KSHMYO)’nda Eğitim-Öğretim etkinlikleri 1 Ekim 2001 tarihinde resmen başlamıştır. Bu süreçte sadece iki Diploma Programında (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ile Tıbbi Laboratuvar Programı) eğitim hizmeti başlamıştır. Daha sonra ( 2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren) bu programların II. Öğretiminde de eğitim verilmeye başlanmıştır.

Bölge insanına yükseköğrenim fırsatı sunmak, Sağlık Sektörüne “nitelikli sağlık insangücü yetiştirmek” amacında olan KSHMYO’muz Ekim 2001- 16 Eylül 2010 tarihlerinde Büyük Derbent Beldesinde hizmetlerine devam etmiştir. KSHMYO 20 Eylül 2010 tarihinden beri Umuttepe Merkez Yerleşkesinde modern bina ve laboratuvarlarıyla hizmetlerine devam etmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz fiziki olanakları bakımından yeterli olup¸Umuttepe Merkez Yerleşkesindeki yeni binasında 8 Adet Derslik, 1 Adet 150 Kişilik Amfi, 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, 1 Adet Uygulama Laboratuvarı (Tıbbi Laboratuvar), 1 Adet Beceri Laboratuvarı, 1 Adet İnternet Odası ve 1 Adet Toplantı Salonu bulunmaktadır.

Yükseköğretim mevzuatı uyarınca, Kocaeli Üniversitesinin 2010 yılından beri uygulamakta olduğu Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite (Bologna) Süreci ile uyumlu yeni düzenlemeler doğrultusunda eğitim, öğretim planları gözden geçirilmiştir. Yeni düzenlemeler doğrultusunda KSHMYO’da 2011 yılında 3 yeni diploma programı (Anestezi, İlk ve Acil Yardım ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programları) daha açılmıştır.

Kocaeli Üniversitesinde Ayak Sağlığı ve Bakımı hizmetlerine yönelik öğretim programı açma çalışmaları Aralık 2010’da başlamıştır. Daha sonra, 26 Nisan 2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6225 sayılı yasada Podologluk mesleği tanımlanınca, program açma çalışmaları hızlandırılmıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26.7.2012 tarihli toplantısında açılması onaylanan Podoloji Programı, KSHMYO’da Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümüne bağlı olarak hayata geçirilmiştir. Podoloji Programı bu alanda bir ilk olma özelliğini taşmaktadır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors