Akademik Personel

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AK
Müdür – Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Prog. Öğretim Üyesi

ayse.ak@kocaeli.edu.tr


0262 303 7842


Öğr. Gör. Seher ÇİMEN
Müdür Yardımcısı / Tıbbi Dokümantasyon ve Sek. Öğr. Elemanı

Öğr. Gör. Binnur TURAN
Müdür Yardımcısı /Tıbbi Dokümantasyon ve Sek. Prog. Öğretim Göre

Dr. Öğr. Üyesi Selda MERT
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Bölüm Başkanı-Anestezi Programı Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÇEKMECE
Terapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı – İş ve Uğraşı Terapisi Prog. Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayfer PEKER
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı / Podoloji Prog. Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Zehra KAŞKA ÜRETEN
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Begüm ÇAPA TAYYARE
Terapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkan Yardımcısı-İş ve Uğraşı Terapisi Prog. Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Dr. Levent AYDIN
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkan Yardımcısı / Podoloji Programı Öğretim Görevlisi

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Prog. Öğretim Üyesi

rtastan@kocaeli.edu.tr


0262 303 78 57


Dr. Öğr. Üyesi Deniz SÜNNETÇİ AKKOYUNLU
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Prog. Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Seda EREN KESKİN
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Prog. Öğretim Üyesi

seda.eren@kocaeli.edu.tr


0262 303 78 78


Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin UZUNER
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Prog. Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Naci ÇİNE
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Prog. Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Burcu YÜKSEL
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Prog. Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Beyza AKSU
Podoloji Programı Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Serap ARSAL YILDIRIM
İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Seda ŞEN
İş ve Uğraşı Terapisi Prog. Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Mehmet AKSU
İş ve Uğraşı Terapisi Prog. Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. İlknur ÇAVUŞOĞLU ZERENGÖK
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Prog. Öğretim Görevlisi

ilknurca@kocaeli.edu.tr


0262 303 7872


Öğr. Gör. Ahmet KARAYEL
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Prog. Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Ümit ATASEVER
İlk ve Acil Yardım Prog. Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Dr. Mehrican YARATANAKUL GÜNGÖR
Anestezi Programı Koordinatörü

Öğr. Gör. Jeremy HUW JONES
Akademik Yazma Birimi

Öğr. Gör. Önder TOPBAŞ
Anestezi Programı Öğretim Elemanı

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors