İdari Personel

Murat TOKGÖZ 

Yüksekokul Sekreteri

+90 (262) 303 78 80

 

Ahmet AL
Müdür Sekreteri

+90 (262) 303 78 42

Pınar AY 

Yazı İşleri Sorumlusu

+90 (262) 303 78 52

Mahmut  ŞALCI
Muhasebe Sorumlusu

+90 (262) 303 78 54

Tek. Nurhan KÜLCÜ
Laboratuvar Sorumlusu

+90 (262) 303 78 72

Pembe ATEŞ
Bölüm Sekreteri

+90 (262) 303 78 49 

Omer KURU
Evrak Kayıt

+90 (262) 303 78 67