Yönetim Kurulu

 

Başkan Yrd.Doç.Dr. Rüştü TAŞTAN
Üye Doç.Dr. Yunus TAŞ
Üye Yrd.Doç.Dr. Naci ÇİNE
Üye Yrd. Doç. Dr. Gürler AKPINAR
Üye Öğr.Gör. İlknur ÇAVUŞOĞLU
Raportör Murat TOKGÖZ