Yüksekokul Kurulu

 

Yard.  Doç. Dr. Rüştü TAŞTAN

MYO Müdürü

E-posta: rtastan@kocaeli.edu.tr
+90 (262)  303 78 42

Ayrıntılı Bilgi

Öğr. Gör. İlknur ÇAVUŞOĞLU ZERENGÖK

MYO Müdür Yrd.

E-posta: ilknurca@kocaeli.edu.tr
+90 (262) 303 78 45
Ayrıntılı Bilgi

Yard. Doç. Dr. Deniz SÜNNETÇİ AKKOYUNLU

THT Bölüm Başkanı

E-posta: deniz.sunnetci@kocaeli.edu.tr
+90 (262) 303 78 47
Ayrıntılı Bilgi

Yard. Doç. Dr. Ayfer PEKER

SBH Bölüm Başkanı

+90 (262) 303 78 48