Genel Bilgi

Bu programın amacı, Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan; her türlü doğal afet ile kimyasal biyolojik nükleer saldırı gibi olağanüstü durumlarda acil sağlık sistemi organizasyonunda görev ve sorumluluk paylaşabilen Türkiye’de veya yurt dışında görev yapabilecek, etik ilkelere bağlı, görev ve sorumluluklarının bilincinde, kararlılık ve liderlik özelliği gelişmiş, sakin akılcıl düşünebilen yenilikleri takip edebilen İlk ve Acil Yardım Teknikeri yetiştirmektir.