Genel Bilgi

Bu programla İyonizan ve noniyonizan radyasyonu kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi beceri ve deneyimine sahip; çağdaş düşünceyi benimsemiş, sorunların çözümünde kendine güvenen, insan ilişkilerinde empatik yaklaşımı ve iletişimi ilke edinmiş, toplumsal ve mesleksel sorumluluğunun bilincinde olan, nitelikli Radyoloji Teknikeri yetiştirilmektedir.