Genel Bilgi

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında (TLT), kamu ve özel sağlık kuruluşlarının rutin tanı ve araştırma laboratuvarlarında sıkça kullanılan Mikrobiyolojik, Parazitolojik, Hematolojik, Patolojik, İmmunopatolojik, Serolojik, Tıbbi Genetik, Radyoimmünolojik ve Klinik Biyokimyasal tanı yöntemleri ve bu alanlarda kullanılan cihazların çalışma ilkeleri bakım ve ölçümleri konusunda bilgi, beceri ve deneyime sahip; sorunların çözümünde kendine güvenen, hasta haklarına saygı duyan, insan ilişkilerinde empatik yaklaşımı ve yapıcı iletişimi ilke edinmiş, mesleki sorumluluğunun bilincinde eğitimli teknik eleman yetiştirilir.